Üzletszabályzat


1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya a www.speedhouse.hu címen elérhető weboldalon ingyenes szolgáltatásokr terjed ki.

2. A Szolgáltató

A speedhouse.hu oldal tulajdonosa, fenntartója az Speed House Országos Ingatlaniroda Kft (székhely: 2941 Ács Gyár út 30.; cégjegyzék szám: 1109023664; adószám: 25349601-2-11; ingatlan@speedhouse.hu). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Szolgáltató.
A felhasználók adatait a Szolgáltató kezeli.

Az oldal üzemeltetését a Speed House Országos Ingatlaniroda Kft (székhely: 2941 Ács Gyár út 30.; nyilvántartási szám: 32749683; adószám: 66215435-1-31; ingatlan@speedhouse.hu), végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: ingatlan@speedhouse.hu
Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.

3. A fogyasztó
Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki a weboldalon a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint hirdetés feltöltést kezdeményez (továbbiakban: felhasználó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató a www.speedhouse.hu oldalon egy ingatlan értékesítésre szolgáló adatbázist üzemeltet. Az oldal elsődleges szolgáltatása ingatlan hirdetések megjelenítése. A szolgáltatások listájáról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatások katalógusát megváltoztassa.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások fogyasztó általi elfogadással megbízási szerződés jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, a regisztráció szabályai
A egyes szolgáltatás igénybe vételére csak regisztrált felhasználók jogosultak. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adni a regisztrációs űrlapon meghatározott személyes adatait.

6. A szerződés létrejötte
A nem regisztrált felhasználók által megkezdett vásárlás, valamint a regisztrált felhasználók által bejelentkezés nélkül megkezdett vásárlás a Szolgáltatót nem köti.
Amennyiben a bejelentkezett felhasználó szolgáltatást vesz igénybe, köteles a weboldalon közzétett tájékoztatók szerint eljárni. A igénybevétel akkor tekinthető befejezettnek, ha a Szolgáltató a vásárlást visszaigazolja, és a igénybe vett szolgáltatás a felhasználó beküldte.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.
A szerződés nyelve magyar.

7. A fogyasztó felmondási joga
A fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, illetve azt felmondhatja. Mivel a Szolgáltató kizárólag szolgáltatást értékesít, melynek teljesítését rögtön megkezdi, a Rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a fogyasztót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. A fogyasztó a felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A fogyasztó a felmondási jogát az itt elérhető nyilatkozat kitöltésével is gyakorolhatja. Amennyiben nem a csatolt nyilatkozatot használja, a fogyasztó a felmondási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
Ha a fogyasztó felmondja a szerződést, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az felmondásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeg arányos részét. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

8. A fogyasztói jogok érvényesítése
Fogyasztó a jelen Üzletszabályzatból, a www.speedhouse.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait az 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti. Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, elektronikus levélben, vagy személyesen az Üzemeltető székhelyén közölheti.

Ossza meg oldalunkat!Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás